Ζητήματα άγχους και ανησυχίας - Your Strength

Ζητήματα άγχους και ανησυχίας

Το άγχος, ο φόβος και η ανησυχία αποτελλούν αρκετά συχνά συναισθήματα στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία επιτάσσει γρήγορους ρυθμούς και ενισχύει τον έντονο ανταγωνισμό. Ο φόβος είναι η συναισθηματική απάντηση στην πραγματική ή την αντιληπτή επικείμενη απειλή, ενώ το άγχος είναι η πρόβλεψη για τη μελλοντική απειλή. Αυτές οι δύο καταστάσεις αλληλεπικαλύπτονται. Οι κρίσεις πανικού, είναι επίσης ένα συχνό φαινόμενο και αποτελούν ένα συγκεκριμένο είδος απόκρισης φόβου.

Το κριτήριο της διάρκειας αυτών των αρνητικών συναισθημάτων χρησιμοποιείται ως γενικός οδηγός για τον εντοπισμό του προβλήματος. Δεδομένου ότι τα άτομα με προβλήματα άγχους, συνήθως, υπερεκτιμούν τον κίνδυνο σε καταστάσεις που φοβούνται ή αποφεύγουν, ο πρωταρχικός προσδιορισμός του κατά πόσον ο φόβος ή το άγχος είναι υπερβολικός γίνεται από τον ειδικό ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη πολιτιστικούς παράγοντες.

Η συνεχής ένταση μπορεί να αναδειχθεί επιζήμια για τα άτομα, τα οποία μη μπορώντας να διαχειριστούν αυτό το αίσθημα άγχους παγιδεύονται σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, η εξωτερίκευση των συναισθημάτων μας και η εύρεση μεθόδων που θα συμβάλουν στην εξισορρόπηση και την εξάλειψη των στρεσογόνων αισθημάτων, ούτως ώστε να είμαστε λειτουργικοί και παραγωγικοί στην καθημερινότητά μας. Σε όλους μας αξίζει να έχουμε μία ζωή απαλλαγμένη από άγχος και φοβίες και μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζί!

Share

Εγγραφή στο newsletter    Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή