Σωστή επιλογή προσωπικού μέσα από τα ψυχομετρικά μας test!

Σωστή επιλογή προσωπικού μέσα από τα ψυχομετρικά μας test!

Η επιλογή προσωπικού είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μια επιχείρηση και περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους αξιολόγησης των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ατόμων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επιλέγουν το προσωπικό τους με βάση τα βιογραφικά και στην συνέχεια την συνέντευξη. Υπάρχουν όμως και άλλα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στην επιλογή του προσωπικού.

Ένα από αυτά είναι τα ψυχομετρικά τεστ. Στην Ελλάδα ελάχιστες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ψυχομετρικά εργαλεία, ως μέθοδο για την επιλογή προσωπικού και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος.

Σωστή επιλογή προσωπικού μέσα από τα ψυχομετρικά μας test!

Η επιλογή προσωπικού είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μια επιχείρηση και περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους αξιολόγησης των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ατόμων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επιλέγουν το προσωπικό τους με βάση τα βιογραφικά και στην συνέχεια την συνέντευξη. Υπάρχουν όμως και άλλα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στην επιλογή του προσωπικού. Ένα από αυτά είναι τα ψυχομετρικά τεστ.

Ενημερωθείτε τώρα στο 2106911107 / 6970668513

Γιατί πρέπει μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί ψυχομετρικά test?

Ποια είδη ψυχομετρικών τεστ υπάρχουν?

Τι περιλαμβάνουν:

Τεστ προσωπικότητας

Το τεστ προσωπικότητας βασίζεται στο Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (PEQ 5.0), και αποτελεί σήμερα το περισσότερο διαδεδομένο σύστημα κατηγοριοποίησης και περιγραφής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει 5 βασικές πληροφορίες:

1. Δεκτικότητα
2. Ευσυνειδησία
3. Εξωστρέφεια
4. Προσιτότητα
5. Συναισθηματική Αστάθεια

Για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζομένου το τεστ περιέχει ξεχωριστούς δείκτες ψεύδους, οι οποίοι παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με το ύφος παρουσίασης του εξεταζομένου και ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ.

Ερωτηματολόγιο Αξιών και Κινήτρων (CV1V2™)

 •  Το CV1V2™ είναι ένα επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης, που ασχολείται με μετρώμενα χαρακτηριστικά.
 •  Οι βασικές κατηγορίες του είναι δύο: Οι προσωπικές και οι διαπροσωπικές αξίες.
 •  Το CV1V2™ αποτελείται από 60 ερωτήσεις με τρείς δυνατές επιλογές η καθεμία. Για κάθε τριάδα πιθανών απαντήσεων, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει αναγκαστικά δύο: εκείνη που τον εκφράζει περισσότερο και εκείνη που τον εκφράζει λιγότερο.

Τεστ Ικανοτήτων της Συστοιχίας (Advanced Apituden Tests)

To Advanced Apitude Tests χωρίζεται σε 12 κατηγορίες που στόχο έχουν να δείξουν τις ικανότητες που έχει ο υποψήφιος σε διάφορους τομείς. Οι κατηγορίες είναι:

 1. Γλωσσική Ικανότητα (V Test)
 2. Αριθμητική Ικανότητα (N Test)
 3. Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA)
 4. Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P Test)
 5. Αντίληψη Χώρου (S)
 6. Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (UAR Test)
 7. Ικανότητα Σύγκρισης (TC Test)
 8. Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (Mm Test)
 9. Μηχανική Μνήμη (MA Test)
 10. Αναγνώριση Μηχανικών Αρχών (MK Test)
 11. Λήψη Απόφασης (DP Test)
 12. Παρατηρητικότητα (CF Test)

Η κάθε κατηγορία χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί από τον υποψήφιο ενώ ταυτόχρονα βοηθάει τον συνεντευκτή για να πάρει τις σωστές αποφάσεις στην τελική επιλογή.

Διεκδικείστε τη σύνταξη που δικαιούστε ΤΩΡΑ

Η yourstrength είναι ένας ελληνικός οργανισμός με υπηρεσίες που απευθύνονται σε εταιρείες και ιδιώτες.

Ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. ΄Οσο αφορά τις εταιρίες παρέχουμε υπηρεσίες αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την επιστημονική οπτική της Οργανωσιακής και Βιομηχανικής Ψυχολογίας.

Ο στόχος μας είναι να προσφέρονται οι υπηρεσίες μας με σοβαρότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τη συνέπεια απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Γιατί να επιλέξετε εμάς?

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις σωστές προσλήψεις για την επιχείρησή σας. Τα τεστ βασίζονται πάνω στις δικές σας ανάγκες, στη φιλοσοφία και στο όραμα της εταιρίας σας.

Η πολυετή εμπειρία, που διαθέτουμε, στην εύρεση προσωπικού σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα εργαλεία αναζήτησης, επιλογής και ψυχομέτρησης αποτελούν εγγύηση αποτελεσματικότητας για την δουλειάς μας.

Ακολουθούμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την άμεση εξυπηρετησή σας και λειτουργούμε με τα διεθνή πρότυπα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Αρθρογραφία

Πως θα αυξήσετε την απόδοση των εργαζομένων σας!

Η συμβουλευτική των υπαλλήλων είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να αυξήσει την ποιότητα και την απόδοση της παραγωγικότητας των εργαζομένων όπως για να προσελκύσει και να διατηρήσει τα καλύτερα στελέχη.

Πώς η Συμβουλευτική βοηθά τους εργαζόμενους και τους εργοδότες

Η Συμβουλευτική στο χώρο εργασίας είναι μια παρέμβαση στήριξης των εργαζομένων που συνήθως είναι βραχυπρόθεσμη στη φύση της και παρέχει έναν ανεξάρτητο, εξειδικευμένο πόρο για τα άτομα που εργάζονται σε όλους τους τομείς και σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα.

Πού θα μας βρείτε

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τηλ: 2106911107 / 6970668513

Εγγραφή στο newsletter  Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή