Επιλογή προσωπικού - Your Strength

Επιλογή προσωπικού

Η επιλογή του προσωπικού των επιχειρήσεων είναι μια ευαίσθητη και σοβαρή διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Στο flourishing διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις σωστές προσλήψεις για την επιχείρησή σας.

Outplacement - Your Strength

Outplacement

Όταν για κάποιο λόγο διακόπτεται η συνεργασία εργοδότη-υπαλλήλου τότε είναι μια ευκαιρία να επισφραγίσουν την καλή τους συνεργασία

Ψυχική φροντίδα προσωπικού - Your Strength

Ψυχική φροντίδα προσωπικού

Η οικονομική κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις και οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής πιέζουν ασφυκτικά τον εργαζόμενο που πρέπει να ανταποκριθεί και στα εργασιακά του καθήκοντα αλλά και στους υπόλοιπους ρόλους.

Εγγραφή στο newsletter

Sign-up to get the latest news straight to your inbox.


Give it a try, you can unsubscribe anytime.