Κατάθλιψη - Your Strength

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη αφορά μία συναισθηματική κατάσταση έντονης και επίμονης θλίψης, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από ήπια θλίψη ως εξαιρετική απελπισία. Αν νοιώθετε αισθητή την παρουσία θλιμμένης, κενής ή ευερέθιστης διάθεσης, που συνοδεύεται από σωματικές και γνωστικές αλλαγές, τότε πολύ πιθανόν να πάσχετε από κατάθλιψη.

Ο όρος κατάθλιψη, συγκεντρώνει ένα συνδυασμό συμπτωμάτων. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι η σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος των ατόμων για το τι συμβαίνει γύρω τους, η επίμονη κατατονική διάθεση, δυσκολίες και διαταραχές στον ύπνο, η ελάττωση της όρεξης για φαγητό, η απώλεια ενεργητικότητας εν γένει, η απουσία ερωτικής επιθυμίας, η αδυναμία συγκέντρωσης και σκέψης, σωματικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες και γαστρεντερολογικές διαταραχές, σε συνδυασμό με ιδέες ενοχής και αναξιότητας, ανησυχία και απαισιοδοξία για το μέλλον, ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις.

Η θεραπεία της κατάθλιψης, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών επεισοδίων, την πρόληψη των υποτροπών και την προστασία του ατόμου που πάσχει από το ενδεχόμενο της αυτοκαταστροφής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία, αλλά και τη φαρμακοθεραπεία σε βαριές περιπτώσεις.

Παρόλο που μπορεί να ανησυχείτε για το πρόβλημά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή στις σύγχρονες κοινωνίες ως αποτέλεσμα των νέων γρήγορων ρυθμών ζωής. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από κατάθλιψη αλλά μπορούν να βρουν λύση με ένα σύμμαχο-σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Share

Εγγραφή στο newsletter    Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή