Διαταραχές Προσωπικότητας - Your Strength

Διαταραχές Προσωπικότητας

Η διαταραχή της προσωπικότητας είναι ένα διαρκές πρότυπο εσωτερικής εμπειρίας και συμπεριφοράς που αποκλίνει σημαντικά από τις προσδοκίες της κουλτούρας του ατόμου. Η παρουσία αυτών των αποκλίσεων αρχίζει να γίνεται αισθητή στην εφηβεία ή στην της ενηλικίωσης και με την πάροδο των χρόνων το άτομο οδηγείται σε δυσφορία και ψυχολογική εξασθένιση.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη συμπτωματολογία, οι διαταραχές προσωπικότητας διακρίνονται σε 10 είδη που είναι η παρανοϊκή, η σχιζοειδής, η σχιζοτυπική, η αντικοινωνική, η οριακή, η οιστριονική, η ναρκισσιστική, η αποφευκτική, η εξαρτημένη, η ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, η αλλαγή προσωπικότητας λόγω άλλης ιατρικής πάθησης και άλλες συγκεκριμένες διαταραχές προσωπικότητας ή η μη καθορισμένη διαταραχή προσωπικότητας.

Οι εν λόγω διαταραχές χαρακτηρίζονται από σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία και σκέψη των ατόμων. Σημαντικές είναι επίσης και οι δυσκολίες για την αξιολόγησή τους δεδομένου ότι ο θεραπευτής θα πρέπει να γνωρίζει εις βάθος τους μακροπρόθεσμους τρόπους λειτουργίας του ατόμου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του από την αρχή της ενηλικίωσής του.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε πολλές περιπτώσεις η δυσφορία των ατόμων δεν είναι εύκολα αντιληπτή διότι συγχέονται τα εσωτερικά θέλω με τους εξωτερικούς τρόπους έκφρασης και λειτουργίας.

Καταλαβαίνουμε πως ίσως να νιώθετε αρκετά μπερδεμένοι και να μην συμβαδίζουν τα θέλω σας με τους τρόπους έκφρασής σας, όμως με εχεμύθεια και πλήρη καταγραφή του ιστορικού σας μπορούμε να χτίσουμε μαζί μία σχέση εμπιστοσύνης και να οδηγηθούμε στη λύτρωση των καταπιεσμένων εσωτερικών σας συναισθημάτων.

Share

Εγγραφή στο newsletter    Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή