Διασπαστική Συμπεριφορά - Your Strength

Διασπαστική Συμπεριφορά

Μία διασπαστική συμπεριφορά μπορεί να εντοπιστεί όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως προβλήματα ελέγχου παρόρμησης και  διαταραχές διαγωγής, που χαρακτηρίζονται από αντικοινωνική συμπεριφορά η οποία ωστόσο εμφανίζεται μεμονωμένα και δεν αντικατοπτρίζει τον εν γένει χαρακτήρα του ατόμου. Πρόκειται για συμπεριφορικά προβλήματα που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία και πολλές φορές συναντιούνται σε παιδιά με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Η έκφραση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς συχνά γίνεται με σωματικό ή και λεκτικό τραυματισμό που απευθύνεται τόσο προς τον ίδιο τον εαυτό, όσο και προς άλλους ανθρώπους ή αντικείμενα. Στη συμπτωματολογία περιλαμβάνεται επίσης ο μη σεβασμός των άλλων και η παραβίαση της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων τους.

Πολλές φορές οι γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν εγκαίρως το πρόβλημα διότι θεωρούν τις εν λόγω συμπεριφορές μία αντίδραση της ηλικίας. Η σημαντικότητα όμως της παρέμβασης αναδεικνύεται δεδομένου ότι η διασπαστική συμπεριφορά μπορούν να οδηγήσει μετέπειτα σε επιθετικές συμπεριφορές και παραβατικότητα.

Τα παιδιά με διασπαστική συμπεριφορά στην ουσία υποφέρουν από έντονο άγχος που τους οδηγεί σε αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων και ως εκ τούτου την πρόκληση βλάβης στον εαυτό τους ή σε τρίτους. Σαν γονείς οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας και να τους χαρίσουμε τη δυνατότητα για μία ενήλικη ζωή απαλλαγμένη από άγχη και φοβίες. Σημαντική είναι φυσικά  η εχεμύθεια και η προσεκτική διαχείριση του παιδιού για την αποφυγή περαιτέρω βλάβης.

Αν παρατηρείται κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για κάθε σας απορία, πληροφορία ή συμβουλή.

Share

Εγγραφή στο newsletter    Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή