Πως θα αυξήσετε την απόδοση των εργαζομένων σας! - Your Strength

Πως θα αυξήσετε την απόδοση των εργαζομένων σας!

Η συμβουλευτική των υπαλλήλων  είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να αυξήσει την ποιότητα και την απόδοση της παραγωγικότητας των εργαζομένων όπως για να προσελκύσει και να διατηρήσει  τα καλύτερα στελέχη. Στην σημερινή αγορά δεν υπάρχει κανένας οργανισμός χωρίς στρες και πίεση. Υπάρχει μια αύξηση του άγχους και των στρεσογόνων παραγόντων τα οποία δεν προκύπτουν μόνο από το εργασιακό περιβάλλον όπως τα deadlines και οι στόχοι αλλά και από προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα.

Οι managers ξέρουν ή θα έπρεπε να ξέρουν ότι τα προβλήματα της δουλειάς μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική ζωή και το αντίστροφο και η συμβουλευτική μπορεί να ωφελήσει τους εργαζόμενους προσφέροντας τους εναλλακτικές λύσεις  στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της εργασιακής δέσμευσης (engagement).

Η συμβουλευτική  στο χώρο εργασίας μπορεί να οριστεί ως ψυχική φροντίδα των αργαζομένων ενός οργανισμού. Η συμβουλευτική μπορεί να εφαρμοστεί  με κατ’ ιδίαν συναντήσεις , μέσω skype  και τηλεφωνικά.

Η συμβουλευτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά σαν κομμάτι της επιχείρησης. Η συμβουλευτική  εντοπίζει  ευαίσθητα ζητήματα των εργαζομένων και της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο ο σύμβουλος πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία στη θεραπεία ενηλίκων.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει τη συνθετική προσέγγιση ώστε να είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει εργαλεία  και τεχνικές από διαφορετικές μεθόδους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και να είναι ενεργητικός ακροατής των θεμάτων τους. Ο σύμβουλος βοηθάει τους εργαζομένους να αναπτύξουν το ηθικό τους, καλλιεργεί μια θετική διάθεση και ενισχύσει την λήψη αποφάσεων.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η συμβουλευτική διαδικασία προσφέρει στους εργαζόμενους ένα ασφαλές πλαίσιο που μπορούν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και με τη βοήθεια της συμβουλευτικής  να βρουν τις δικές τους λύσεις και να αναπτύξουν καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Δεν έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών αλλά με την παροχή ενός ενσυναισθητικού και χωρίς κριτική περιβάλλοντος ενθάρρυνσης.

 

Πως βοηθάει τον οργανισμό:

Μειώνει τα κόστη που σχετίζονται με το turnover, burnout,απουσίες και δυσλειτουργικότητα από ατυχήματα.

Προάγει την απόδοση των εργαζομένων, επομένως και την παραγωγικότητα.

Ο σύμβουλος είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης που μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα συμπεριφοράς και να συνεισφέρει σε οργανωσιακές αλλαγές.

 

Τα πλεονεκτήματα για τους υπαλλήλους είναι:

Ο σύμβουλος εκπαιδεύει τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Ο σύμβουλος βοηθάει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργατικότητας και οργανωσιακής ανάπτυξης.

Ο σύμβουλος βοηθάει στο να αποκτήσουν αυτογνωσία οι εργαζόμενοι, να γνωρίσουν τις συμπεριφορικές τους τάσεις, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και σαν άτομα και σαν επαγγελματίες.

Share

Εγγραφή στο newsletter    Μπορείτε να κάνετε απο-εγγραφή οπιαδοίποτε στιγμή